Nowy Banner Banner 2

Kompleksowe Usługi Pogrzebowe Zakładu Pogrzebowego Archon

    Zakład Usług Pogrzebowych Archon to firma, która posiada długą tradycję. Siedziba firmy przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie powstała zaraz po II Wojnie Światowej i mieści się tam nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Ciągły rozwój firmy i doświadczenie, które przez ten czas zebraliśmy, pozwoliło lepiej zrozumieć  problemy i trudności, stojące przed bliskimi osób zmarłych.

    Realizujemy kompleksowe usługi pogrzebowe zarówno na zlecenie osób prywatnych, instytucji państwowych i samorządowych.  Organizujemy ceremonie pogrzebowe na cmentarzach komunalnych i parafialnych Miasta Wrocławia i okolic. Jesteśmy w stanie przeprowadzić ceremonie zarówno religijne jaki świeckie, które mogą mieć postać pogrzebów tradycyjnych jak i postać pogrzebu urny po uprzednim poddaniu kremacji osoby zmarłej.

    Niemal na wszystkich etapach organizacji ceremonii pogrzebu jesteśmy samowystarczalni dysponując odpowiednim zapleczem ekonomicznym i technicznym, a przede wszystkim zatrudniając wysokokwalifikowanych pracowników - zapewniając tym samym najwyższą jakość oferowanych usług.

    Kompleksowość oferowanych przez nas usług polega między innymi na możliwości świadczenia usług zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. Nie zlecamy innym firmom międzynarodowych przewozów osób zmarłych tylko sami uczestniczymy całym procesie eksportacji. Zdobyte doświadczenie pozwoliło nam uzyskać  w dniu 10 marca 2006 zezwolenia o numerze 06-75-234 na wykonywanie czynności pogrzebowych na terenie Francji.

    W 2011 roku nastąpił bardzo ważny moment w historii naszego zakładu, gdyż jako pierwszy zakład pogrzebowy we Wrocławiu oddał do użytku własną kaplicę pogrzebową wraz z całym zapleczem technicznym (własne chłodnie) i socjalnym. W obecnej sytuacji jedna z najważniejszych kwestii jaką jest możliwość przechowania i pożegnania osoby zmarłej występuje w ramach jednego obiektu, bez konieczności niepotrzebnego przewożenia osoby zmarłej z miejsca na miejsce.

Dodatkowo istnieje możliwość całodobowego czuwania przy osobie zmarłej w kaplicy gdzie można oddać się modlitwie i kontemplacji.

    Zaufanie jakim obdarzają nas osoby organizujące ceremonię pogrzebu przejawia się między innymi poprzez dostąpienie zaszczytu możliwości organizacji ceremonii pogrzebowych osób znanych, polityków czy wysokich rangą wojskowych. Jako jeden z nielicznych zakładów pogrzebowych uczestniczyliśmy w organizacji ceremonii pogrzebowej ofiar katastrofy samolotu w Smoleńsku.